http://www.arnoldi-gym.de/wp-content/uploads/2016/08/panorama-header-arnoldi.jpg
http://www.arnoldi-gym.de/wp-content/uploads/2016/08/schulhaus-header-arnoldi3.jpg
http://www.arnoldi-gym.de/wp-content/uploads/2016/08/schule-strasse-header-arnoldi2.jpg
http://www.arnoldi-gym.de/wp-content/uploads/2016/09/schule-header-arnoldi3.jpg
http://www.arnoldi-gym.de/wp-content/uploads/2016/09/aula-header-arnoldi2.jpg
http://www.arnoldi-gym.de/wp-content/uploads/2016/09/schulhaus-header-arnoldi4.jpg
http://www.arnoldi-gym.de/wp-content/uploads/2016/09/schulhaus-header-arnoldi5.jpg
http://www.arnoldi-gym.de/wp-content/uploads/2016/09/schule-header-arnoldi4.jpg
http://www.arnoldi-gym.de/wp-content/uploads/2016/08/schulhof-von-oben-header-arnoldi.jpg

All-in-One-Envent Calendar

Jun
3
Sa
09:46 Deut­sche Schach-Ein­zel­meis­ter­schaft @ Wil­lin­gen
Deut­sche Schach-Ein­zel­meis­ter­schaft @ Wil­lin­gen
Jun 3 um 09:46 – Jun 11 um 10:46
An die­ser Meis­ter­schaft neh­men alle qua­li­fi­zier­ten Arnol­di-Schach­spie­ler teil.
Jun
6
Di
ganz­tä­gig Zusätz­li­che münd­li­che ABI-Prü­fun­gen
Zusätz­li­che münd­li­che ABI-Prü­fun­gen
Jun 6 – Jun 9 ganz­tä­gig
wer­den durch den Prü­fungs­vor­sit­zen­den fest­ge­legt